Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

SMISO Hordaland

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland er et senter for ungdom, menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep. Senteret har også tilbud til pårørende.
SMISO Hordaland tilbyr hjelp til selvhjelp og gir råd og veiledning i en bearbeidingsprosess. Senteret er et lavterskeltilbud og det trengs ingen henvisning, men for å benytte senterets ulike tilbud vil alle starte med en eller flere samtaler med en faglig veileder.

SMISO Hordaland er en privat stiftelse som drives med offentlige midler og gir tilbud til alle kommuner i Hordaland. 

Senteret er lokalisert i Bergen med en filial på Leirvik, Stord.

Tilbudene er gratis.

Ansatte og brukere har taushetsplikt.

Du kan være anonym ved kontakt med senteret.