Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Ledige stillinger

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO Hordaland) er en privat stiftelse som drives med offentlige midler. Senteret ligger sentralt i Bergen, i tillegg til en filial på Stord. SMISO Hordaland er et lavterskeltilbud og et supplement til offentlig hjelpeapparat, og har som formål å gi hjelp til selvhjelp etter incest og andre seksuelle overgrep. Målgruppen er ungdom, menn og kvinner som har opplevd seksuelle overgrep, samt nærtstående.

SMISO Hordaland har også et formål om å forebygge seksuelle overgrep. Derfor består en vesentlig del av senterets arbeid i å spre kunnskap til barn, ungdom og fagpersoner. Senteret har for tiden 18 ansatte, 3 menn og 15 kvinner, i totalt ca 13 stillingshjemler. SMISO Hordaland vektlegger bred og tverrfaglig kompetanse i gruppen av ansatte.Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland har for tiden ingen ledige stillinger.