Musikkmiljø - Samspill

Kalender
SMISO Hordaland
Dato
15.02.2018 19:00 - 20:00
Sted

Beskrivelse

Musikkmiljø - Samspill

gitar solskinn1 400px

Musikk kan anvendes som verktøy for blant annet å uttrykke følelser, speile ro, lengsel, vilje, ensomhet og kjærlighet. Den kan brukes til å jobbe med regulering og mestring, og dette er en mulighet til å være en del av og bidra til et musikalsk miljø.

Musikkaktiviteten kan brukes som et redskap inn i egen selvhjelpsprosess. Her kan man lære musikkferdigheter og være i samspill med andre, og gi rom for å jobbe mot egne individuelle mål. Aktiviteten er tenkt at den skal romme det sosiale og ha takhøyde for både lyd og ulyd. I musikkmiljøet er vi sammen om å forme innholdet i tilbudet.

Musikkmiljøet er også:

  • Et sosialt miljø, humor og kreativitet
  • Lyd og ulyd på både instrument og stemme (lyd kan være en utfordring for mange overgrepsutsatte)
  • Å bli bevisst på egne grenser og komfortsone
  • En mulighet for brobygging til andre musikalske aktiviteter og kreativitet utenfor SMISO Hordaland

 

“Lurer du på ka det går i, kom og se.
Vil du bare høre, gjør du det.”

Vi har fokus på at musikkmiljøet er et levende miljø der man kan komme og være seg selv, sette seg selv nye mål, bygge på ressurser og utfordre seg selv med musikk som et verktøy.

Velkommen!

Åpent for: Utsatte