Gruppetilbud musikk

Kalender
SMISO Hordaland
Dato
22.06.2017 17:15 - 20:00
Sted

Beskrivelse

Velkommen til gruppetilbud musikk!

Dette tilbudet har tre ulike grupper. Du kan velge om du vil delta i en eller flere av gruppene.

gitar solskinn1 400px

kl. 17.15 - 18.00 Gruppe - Workshop gitar/bass/sang/piano 
(nybegynnere og viderekommende)

kl. 18.15 - 18.45 Gruppe - Djembetromme lyd og ulyd i allrom
(nybegynnere og viderekommende)

kl.19.00 - 20.00 Gruppe - Bandsamspill på musikkrom
(nybegynnere og viderekommende)

kl.20.00-20.15 Runde med fokus på en selv i gruppene

Musikk kan anvendes som verktøy for blant annet å uttrykke følelser og speile ro, lengsel, vilje, ensomhet og kjærlighet. Musikk kan ha en positiv effekt på mange. Musikkgruppene på SMISO er et tilbud både for deg som aldri har tatt i et instrument før og for deg som allerede har erfaring innen musikkspilling.

Målet er et levende miljø der hver og en har mulighet til å benytte musikkaktiviteten som et redskap inn i egen selvhjelpsprosess, lære seg musikkferdigheter, være i samspill, og gi rom for å jobbe mot egne individuelle mål. Aktiviteten er tenkt at den skal romme det sosiale og ha takhøyde for både lyd og ulyd. Intensjonen er et levende miljø der vi sammen former innholdet i tilbudet.

  • Sosialt
  • Samspill
  • Lyd og ulyd på både instrument og stemme
    (Lyd kan være en utfordring for mange overgrepsutsatte)
  • Mulighet til å lære instrumentferdigheter
  • Kjenne på egne grenser/egen komfortsone
  • Humor og kreativitet

Velkommen!

Åpent for: Utsatte

Det er ingen påmelding, kun drop-in.

Individuelle samtaler musikk

Individuelle samtaler musikk gir mulighet for å bruke et annet “språk” i selvhjelp-arbeidet. Musikk kan gi positiv effekt på mestring, relasjonsbygging, mening i forhold til identitet, ressurser og refleksjon i forhold til tanker, følelser og livet generelt. Her er det også en mulighet for å skrive sanger og tekster om følelser og personlig historie.

Åpent for: Utsatte

Påmelding: Via din faglige veileder/kontaktperson

Varighet: 3 eller 6 ganger a 45 minutt