JUB2017 - Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst m banner)

smiso banner 20aar webtop
Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Valg av brukerrepresentanter 2015

I år skal vi velge nye brukerrepresentanter for de to neste årene (2016 og 2017). I den forbindelse vil vi gjerne informere om hvem som kan stille til valg, hvordan det gjøres og viktige datoer i forbindelse med valget. Det vil komme mer detaljert info senere.

1. Hvem kan stille som kandidat til valget

- Hvis du er bruker på senteret, er over 18 år og vil være brukernes talerør inn mot styret og mot ansatte, kan du stille som kandidat til valget2. Kan jeg være anonym som brukerrepresentant?

- Som brukerrepresentant, vil ditt navn og bilde bli presentert på våre nettsider og i årsrapporten til SMISO Hordaland. Du må derfor være villig til å stå fram med navn og bilde.

3. Jobber jeg alene som brukerrepresentant?

- Som forrige gang vil vi også i år velge to brukerrepresentanter. Brukerrepresentantene jobber sammen på lik linje, men kun èn av dem kan være representert i styret. Personen som blir representert i styret, blir i utgangspunktet den som får flest stemmer ved valget.


4. Hvordan kan jeg stille til valg?


- Ønsker du å stille som kandidat til valget, kan du gi beskjed til en ansatt ved senteret.

5. Hva blir de viktigste oppgavene som brukerrepresentant?

- Som brukerrepresentant vil du delta og representere brukerne på 4-5 styremøter i året, være tilgjengelig på epost og telefoner fra brukere, delta på Lederens time 4 ganger i året, være villig til å megle i eventuelle konflikter mellom brukere og ansatte eller mellom brukere dersom en bruker ønsker det. Det vil alltid være en ansatt tilstede ved megling.

6. Hva er tidsfristen for å melde seg som kandidat?

- Du kan melde deg som kandidat fra og med mandag 2. november til og med mandag 23. november.

7. Når er valgdagen?

- Det kan stemmes på kandidater mellom mandag 23. november og mandag 7. desember. Resultatet vil kunngjøres på Lederens time tirsdag 8. desember, samt på websider, nyhetsbrev og Facebook.